BudWod - osuszanie iniekcja krystaliczna izolacja przeciwwodne
BudWod - oferta osuszania tynki renowacyjne
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nasze prace

Osuszanie budynków :

  • budynki w technologii tradycyjnej,
  • budynki zabytkowe,
  • współczesne budynki mieszkalne,
  • budynki biurowe i administracyjne

 

Zakres prac niezbędnych do osuszenia budynku (szczególnie jego części podziemnej) jest zależny od wielu czynników i może się znacząco różnić dla poszczególnych obiektów. Opierając się na naszych wieloletnich doświadczeniach każdorazowo dobieramy technologię i materiały zapewniające najlepszy efekt przy najmniejszych, niezbędnych nakładach.

W wielu przypadkach, szczególnie w starych budynkach, istotnym elementem prac jest odtworzenie bariery wodoszczelnej zastępującej izolację poziomą ścian fundamentowych i chroniącej mur przed kapilarnym podciąganiem wilgoci w jego wyższe partie. Barierę tę wykonujemy poprzez iniekcję wysokociśnieniową polegającą na wprowadzeniu pod ciśnieniem ok. 10 bar w strukturę materiału ściany preparatów, np. na żeli poliakrylamidowych na bazie z żywic. Stosowane preparaty dzięki swojej niskiej, zbliżonej do wody lepkości wypełniają kapilary, pory oraz wolne przestrzenie muru i po regulowanym czasie wiązania (np. 15 minut), przez dodanie odpowiedniej ilości przyspieszacza, przechodzą w żel. Materiał ten w trakcie wiązania absorbuje wodę istniejącą w kapilarach muru. Zatem przepona zaczyna działać natychmiast po iniekcji. Na życzenie wykonujemy iniekcje, stosując również inne technologie i materiały, np. na bazie krzemianów (Aquafin F, Aquafin SMK firmy Schomburg, i inne).

Kolejnym kluczowym zabiegiem jest wykonanie lub odtworzenie izolacji pionowych murów. Stosujemy tu szeroki wachlarz technologii i materiałów renomowanych producentów - od preparatów neutralizujących szkodliwe sole zawarte w murze, powłok stosowanych od zewnątrz, wykonywanych dwukomponentowymi materiałami na bazie bitumiczno-polimerowej (np. Nafuflex 2K f-my MC Bauchemie, Combiflex C2 f-my Schomburg, Superflex 10 f-my Deitermann) po izolacje wykonywane od wewnątrz budynku (bariery hydrofobowe powłokowe lub wgłębne, wykonywane metodą iniekcyjną).

Powyższe zabiegi chronią budynek przed wilgocią gruntową. Jednak w przypadku budynków narażonych na bezpośredni napływ wody z gruntu wykonujemy drenaże wewnętrzne, opaskowe, powłoki wodoszczelne posadzek oraz szereg innych, niezbędnych prac.

Po wyeliminowaniu źródeł zawilgocenia mur zaczyna schnąć, jednak proces ten może trwać nawet do kilku lat. W początkowym okresie wilgotność ścian nadal pozostaje wysoka, co wiąże się z utrzymywaniem niekorzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach. Problem ten rozwiązujemy poprzez wytworzenie na powierzchni muru bariery hydrofobowej, tzn. takiej, która blokuje wilgoć i jednocześnie nie ogranicza dyfuzji pary wodnej (umożliwia "oddychanie" ścian). W przypadku murów o podwyższonej zawartości soli mineralnych wykonujemy tynki renowacyjne wg WTA (tzw. tynki konserwatorskie).